Mgr. Irena Janíková - "Narodil jsem se, abych byl šťastný, ne normální" (Saturnin)

Psycholožka - průvodkyně

provedu vás zpracováním traumatických událostí a osobním rozvojem

Čím se zabývám

Zabývám se lidmi. Ostatními i sebou. Sleduji, jak přemýšlíme, jednáme, prožíváme, komunikujeme. Toto všechno mě fascinuje. Pořád je co sledovat, zkoumat, reflektovat.

Vystudovala jsem psychologii na FSS MU v Brně. Prošla jsem mnoha seberozvojovými semináři ve skupinách i individuální prací (viz Kdo jsem).

Věnuji se individuálním a rodinným konzultacím.

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Při individuální práci se věnuji tématům, s kterými přijdou klienti. Spolu si ujasníme, co klient potřebuje, proč přišel. Někdo potřebuje prostor se vypovídat a být slyšen, vnímán. Někdo potřebuje názor nestranné osoby, zrcadlo, jiný úhel pohledu. Někdo potřebuje jít do hlubokých emocí a doprožít staré zážitky či traumata. Při práci s klienty vnímám „tady&teď“ a podle toho volím techniky práce. Vybírám z těch, které jsem zažila sama na sobě, mám je ozkoušené a věřím jim. Pro hlubší práci následuji metodu The Journey a E-motion. Česky se o metodě The Journey (Cesta) můžete dozvědět více např. na stránkách skvělé terapeutky – Kateřiny Beáty Bukáčkové.

Při komunikaci s lidmi a práci s klienty jsou pro mne důležité následující hodnoty: šťastný život, sebe/láska, respekt k sobě i druhým, svoboda a zodpovědnost, autenticita. Přeju si, aby všichni mohli žít tyto hodnoty a má-li o to daná osoba zájem, jsem vděčnou průvodkyní na její cestě.

V případě zájmu mne kontaktujte.

 

RODINNÉ KONZULTACE

Výše uvedené hodnoty mne před mnoha lety přivedly k sebeřízenému vzdělávání, takže mám několikaletou zkušenost ze sebeřízených škol u nás i v zahraničí (chronologicky: DSX schule, Ting schule, Ježek bez klece, Summerhill, CoLibri). Mluvila jsem s mnoha rodiči i dětmi, řešila mnoho konfliktních situací. Nyní je k dispozici nový dokument Svobodné děti, ve kterém můžete zahlédnout i mě.

Budeme-li spolu řešit rodinnou situaci, mějte na paměti, že z těchto hodnot vycházím. Dítě je pro mne rovnocennou osobou stejně jako dospělý, a tak se nesnažím „opravit“ dítě, „domluvit“ dítěti apod., ale pomoci celé rodině najít vzájemné porozumění. Pochopit navzájem, jaké má kdo trápení a potřeby, a najít cestu, jak místo boje spolupracovat.

Občas za mnou někdo někoho pošle – svého partnera, rodiče či dítě. Všem opakovaně zdůrazňuji, že zásadní je, aby klient přišel dobrovolně a měl vnitřní motivaci k práci. Jinak plýtváme časem obou stran.

V případě zájmu mne kontaktujte.

 

WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY, SUPERVIZE

V minulosti jsem též vedla workshopy převážně na téma Zodpovědnost za vlastní život, přednášela o sebeřízených školách a dělala supervize na těchto školách. Nyní se tomuto druhu práce aktivně nevěnuji, máte-li však zájem o nějaký druh spolupráce, kontaktujte mne.

Kdo jsem

Duší jsem… rebel. Tak nějak vědomě i nevědomě, dobrovolně i nedobrovolně :). Často otevřu Pandořinu skříňku jen tak mimochodem, často ukážu na citlivá místa mezi dveřmi. Žiju upřímnost a opravdovost na dřeň, což někdy bolí mě a někdy okolí. V poslední době se zjemňuju a stávám se laskavější. Z pohledu většiny bych nejspíš byla hozena do škatulky “alternativní” a “ezo”. Ale já už vlastně nevím, co to znamená – viz úvodní citát :).

Baví mě… pohyb, příroda, koně, poiky, kontaktní improvizace, filmy, emoce…

Mám ráda… hořkou čokoládu, jaro, déšť, objímání…

Zažila jsem… mnoho bolestivých situací, kdy jsem věřila, že už nevstanu. Nebo jsem ani nechtěla. Mnoho úžasných situací, kdy jsem cítila vděčnost, lásku, radost a pokoru. Nespočet hovorů od srdce k srdci, kdy život měl nejhlubší smysl, i kdyby jen pro ten jeden hovor. Situace, kdy život smysl neměl a já byla frustrovaná, rezignovaná a demotivovaná. Zkrátka… nejspíš to, co zažíváme všichni. Život ve vlnách. Neustále se měnící. „Vše je pomíjivé, jen pomíjivost trvá.“

Ovlivněná jsem… vlastně všemi a vším, co mě kdy potkalo. Velké AHA momenty nebo velké UF momenty byli za podpory těchto osob (chronologicky): Jan Cindler, Jana Brzkovská, Nukunu, Kateřina Beáta Bukáčková, Ivo Musil, Dorothe Trassl… a mých blízkých přátel a rodiny (kteří, i když nejmenováni, jsou každý jeden jedinečně důležití). Všem jim moc děkuji.

 

FOTO: Monika Hlaváčová – foceno pro časopis Vlasta

Reference

„Irena má dar nastavit zrcadlo. Nepapouškuje z učebnic „na šťastný život“, předává to, čím si prošla, co zažila, ale vždy s ujištěním, že nemá patent na pravdu. Na tohle přišla na její cestě a třeba mi to pomůže, ale má cesta může být jiná a je to v pořádku. Irča mi pomáhá dívat se na situace z úhlů, které mi jsou často v daném okamžiku nepřístupné. Často si její „pracuj s realitou“ připomínám, když v bouři pocitů vytvářím domněnky, které mají od reality daleko. Vím, že Irče můžu důveřovat, svěřit se a vědět, že to zůstane tam, kde si přeju. Že si váží každého a s každým se snaží jednat s nejlepším vědomím. Snaží se být upřímná sama k sobě, čímž učí i ostatní – mě – snažit se o to samé. Snaží se rozklíčovat finty, které sami na sebe umíme hrát, protože se třeba bojíme nebo si myslíme, že nemůžeme, nebo vlastně vůbec nechceme, ale nemáme ty koule si to přiznat. Irča tyhle koule dává. Kolikrát jsem odcházela z našeho setkání s „aha“ a kolikrát mi tohle „aha“ ještě několik týdnů zvonilo v hlavě. Irča mi pomáhá uvědomit si, že mám ve vlastních rukou víc, než si myslím. Díky za ni, vesmíre.“ Anna F.

Další reference

Kontaktujte mě

Ráda se vám budu věnovat.

Bydlím v Brně, jsem však zvyklá jezdit po celé republice :-).

Telefon: +420 777 265 471
E-mail: irena.janikova@gmail.com