29 nejdůležitějších školních pravidel – DSX Berlin

30 Pro , 2014 Blog

Klidné soužití
1. Respektujicí jednání: Každý žák, pracovník a návštěvník má právo, aby s ním bylo jednáno s respektem.
2. Pravidlo STOP: Pokud se kdokoli cítí utiskován skrze slova, gesta, hlasité křičení, pištění, přílišnou tělesnou blízkost nebo kontakt.
3. Neubližovat: Nikdo nesmí nikomu ubližovat. Někomu záměrně ublížit je hrubým porušením pravidel, které může vést až k suspendování ze školy. Pokud k tomu dochází opětovně, může to vést až k vyloučení ze školy.
4. Dodržování státních zákonů: Nikdo nesmí porušovat státní zákony během pobytu ve škole. Justiční výbor řeší pochybení vůči státním zákonům. Porušení těchto pravidel může být vyhodnoceno jako hrubé porušení a může vést k suspendování nebo v případě opakování k vyloučení ze školy.
5. Žádné urážky: Nikdo nemůže nikoho urážet.
6. Lidé, kteří nechodí do DSX, nesmí být uráženi: Lidé, kteří nechodí do DSX, nesmí být uráženi,  ohrožováni či napadeni. Kdo toto pravidlo nebude dodržovat, dostane zákaz vycházení či zákaz účastnit se výletů.
7. Chování mimo školu a vůči návštěvníkům: Činy, které mohou ohrozit pověst školy, jsou zakázány. To platí obzváště mimo školní pozemky a v případě návštěvníků školy. Porušení tohoto pravidla může být považováno za hrubé porušení pravidel a vést k suspendování či v případě opakování k vyloučení ze školy.
 
Klid a nerušení
1. Nerušit: Každý má právo provozovat své aktivity bez rušení druhými, pokud tím neruší druhé a není to proti školním pravidlům. Kdo vyrušuje, může být na pět minut poslán pryč, pokud předem slíbí, že poté již nebude rušit.
2. Vyvarování se hluku/klid v horním patře (škola má dvě patra – pozn.): Horní patro je klidové, slouží k povídání, hraní počítačových her, poslouchání hudby atd. Dveře mohou být zavírány pouze potichu. Kdo ručí, může být pracovníkem poslán ven z místnosti/do dolního patra. Pracovní hluk v dílně pro tvorbu je dovolen. Opakovaný přestupek proti tomuto pravidlu může být závažným porušením pravidel, neboť může mít trvalý vliv na zdraví.
 
Kategorie pořádku a čistoty
1. Pravidlo venkovních bot: V horním patře není možné nosit jakékoli boty. Výjimka: Domácí obuv, která není nošena venku, je povolena. Okamžitý následek: Kdo nosí boty na ven, musí okamžitě vyčistit podlahu. Do ostatních místností je možno vstupovat v botach, pokud nezanechávají viditelné stopy. Po židlích, pohovkách a stolech se šlapat v botách nesmí. Pokud někdo zanechá viditelné stopy, musí je okamžitě odstranit.
2. Pravidlo odstranění nečistot: Pokud někdo něco znečistí, musí onu nečistotu odstranit. Odložení úklidu je možné pouze v případě, že toto odložení nikoho neobtěžuje.
3. Pravidlo úklidu: Každý musí uklidit věci, které používal, vyjma možnosti, že u věci nechá lísteček, že danou věc bude ještě používat. Všichni, kteří se účastní nějaké hry či akce, jsou proto odpovědni zato, aby VŠECHNO, co se dané hry či akce týká, bylo opět uklizeno a bylo poté čisto.
4. Kde je možné jíst: V horním patře je možné jíst pouze u velkých stolů a malého čtvercového stolu ve sněmovní místnosti. Není dovoleno jíst u počítačů a v dílně. Pokud je použit pod jídlo talíř, je možno jíst i na jiných místech. V dolním patře je možno jíst na stole v kuchyňce. Dodržování pravidla uklizení nepořádku a čistého stolu zůstává. Při nedodržování pravidla bude omezena možnost, kde jíst, pouze na stůl v dolní kuchyňce.
5. Nic neházet z oken: Nikdo nesmí nic vyhazovat z oken, pokud to není součástí programu (Angeboten).
6. Nikdo nesmí čůrat mimo záchodovou mísu.
 
Docházka
1. Pravidlo docházky: Všichni žáci musí strávit ve škole 25 hodin týdně (platí pro týdny, kde je pět všedních dní).
2. 15 minut před zavíráním školy uklízení: 15 minut před zavíráním školy jsou všichni, kdo se nacházejí ve škole, povinni pomoci s úklidem a připravit vše k odchodu. Neplatí pro jedince, kteří se zrovna účastní komise nebo programu, a pro jedince, kteří smějí ve škole zůstat i po zavření školy. Také počítače musí být touto dobou vypnuté. To neplatí pro počítač v kanceláři a pro počítače, které jsou zrovna používány komisí nebo na program. Kdo odchází 30 minut nebo méně před zavřením školy, musí aspoň trochu uklidit.
3. Pravidlo vycházek: Žáci mohou opouštět pozemky školy, pouze pokud dostanou písemné povolení od pracovníka školy, řádně ho dodají a předloží souhlas rodičů. Toto povolení není potřeba do Edeky (obchůdek za rohem), přesto je potřeba se zapsat do knihy vycházek.
 
Používání věcí
1. Obecná pravidla používání věcí: S bytovými doplňky, technickými přístroji a jiným inventářem školy je zacházeno opatrně. Nesprávné použití, které může vést k poškození, je zakázáno. Nikdo nesmí stěny, podlahy, desky a plochy jako stoly, židle, zrcadla, plakáty a jiný inventář školy pomalovat, popsat či jinak poškodit bez schválení školním parlamentem. Žařízení a vybavení, které je k dispozici pro všechny, musí zůstat ponecháno na svém místě, aby mohlo být dále použito k zamýšlenému účelu. Dané věci je možné použít k jiným účelům pouze v případě, že jsou s tím ostatní obeznámeni.
2. Vlastnictví jídla: Každý sní sníst a vypít pouze to, co mu patří, co osobně dostal nebo co je jednoznačně pro všechny. Při pochybnostech není povoleno danou věc sníst či vypít.
3. Používání materiálu: Spotřební materiál, který patří škole, musí být užíván šetrně. Každý si bere pouze tolik, kolik opravdu potřebuje. To platí pro jídlo, pití, kancelářský a kutilský materiál, barvy, papírové kapesníky, papírové ručníky, kohoutkovou vodu.
4. Ne míčovým hrám uvnitř: Nikdo si nesmí hrát s míčem uvnitř vyjma pěnových míčků.
5. Házení, střílení, stříkání: Nikdo nesmí na druhé házet, střílet a stříkat, pokud s tím druhý nesouhlasí. Také se nesmí házet, střílet a stříkat v těsné blízkosti osoby způsobujíc strach, pokud s tím daná osoba není srozuměna. Nikdo též nesmí házet, střílet a stříkat na věci, které by tímto mohly být poškozeny. Vodní pistole a podobné mohou být použity pouze venku. Mohou být naplněny v umyvadle. Kdo vevnitř pokape zem, musí vytřít.
6. Zákaz hraček-zbraní: Napodobeniny střelných zbraní, též dřevěných, nejsou ve škole povoleny. Výjimka: vodní pistole. Pro hry v terénu mimo školu je možno přinést zbraně (hračky).
7. Používání školního mobilu: Školní mobil zůstává v kanceláři. Může být použit pouze v naléhavých případech a po konzultaci s pracovníkem.
 
Počítače
1. Čas: Počítače musí být do 13 hodin vypnuty. Výjimky tvoří workshopy a programy. Každý žák má denně dohromady 30 minut času na hledání věcí, které ho zajímají, hraní či pracování.
2. Pravidla používání internetu: Požívání internetu žákem je povoleno pouze s povolením nebo pokud je přítomen pracovník. Pokud dozor opustí místnost pouze na chvíli, počítá se to stále jako dozor. Tato pravidla platí i pro mobilní zařízení s internetem.
3. Další podmínky používání internetu a zakázané obsahy:


Comments are closed.