Čím se zabývám

Čím se zabývám

Povoláním jsem… psycholožka (FSS MUNI Brno).

CO PROPOJUJE OBLASTI, KTERÝM SE VĚNUJI?

Jsou to témata: šťastný život, sebe/láska, respekt k sobě i druhým, svoboda a zodpovědnost, autenticita.

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
Při individuální práci se věnuji tématům, s kterými přijdou klienti. Spolu si ujasníme, co klient potřebuje, proč přišel. Někdo potřebuje prostor se vypovídat a být slyšen, vnímán. Někdo potřebuje názor nestranné osoby, zrcadlo, jiný úhel pohledu. Někdo potřebuje jít do hlubokých emocí a doprožít staré zážitky či traumata. Při práci s klienty vnímám „tady&teď“ a podle toho volím techniky práce. Vybírám z těch, které jsem sama zažila, mám je ozkoušené a věřím jim. Pro hlubší práci následuji metodu The Journey a E-motion. Česky se o metodě The Journey (Cesta) můžete dozvědět více např. na stránkách skvělé terapeutky – Kateřiny Beáty Bukáčkové.

Cena za individuální setkání: 600-1500 Kč dle délky, způsobu práce a finančních možností klienta. V případě zájmu mne kontaktujte.

KONZULTACE A SUPERVIZE
Sebeřízenému vzdělávání se věnuji od roku 2013. V rámci této oblasti poskytuji konzultace – především rodičům – a supervize – především dospělým pracujícím s dětmi. Témata jsou např:

Jak vybrat školu pro naše dítě? Podle čeho se rozhodnout?
Naše dítě už chodí do školy a školní systém je v rozporu s naším rodinným.
Doma se nám dějí situace (vztek, hádky, různé názory) a nevíme, co s tím.

Pracujeme s dětmi ve škole a rádi bychom náhled zvenku.
Chceme do školy přinést sněm a nevíme, jak na to.
Jak řešit ve škole konflikty?
Jak uvést hodnoty sebeřízeného vzdělávání do praxe?

Cena za konzultaci a supervizi: dle domluvy. V případě zájmu mne kontaktujte.

BESEDY A WORKSHOPY
Při skupinových besedách a workshopech se věnuji tématům sebeřízeného vzdělávání a vlastní zodpovědnosti za život. Vycházím ze svých xletých zkušeností z prostředí svobodných škol u nás i v zahraničí (chronologicky: DSX schule, Ting schule, Ježek bez klece, Summerhill, CoLibri), z rozhovorů s rodiči i pedagogy, z knih, videí… a hlavně ze svého života. Používám metody zážitkové pedagogiky, které mám ověřené z lektorování ve skautu a v teambuildingových agenturách, kde jsem pracovala.

Cena za besedu či workshop: záleží na mnoha na faktorech (kde, na jak dlouho, pro kolik, jaké téma…). V případě zájmu mne kontaktujte.

 

FOTO: Skautský institut v Brně