Individuální terapie

Individuální terapie

Individuální terapie je určena pro kohokoli, koho něco trápí nebo chce něco změnit.

Témata, s kterými často pracuji:

  • nespokojenost v životě
  • partnerské vztahy
  • vztahy širšího druhu – rodinné (např. s dětmi či tchyní), pracovní aj.
  • sebehodnota, sebeláska, sebepřijetí
  • úmrtí blízké osoby či blížící se smrt
  • potrat, interrupce, touha po miminku, které nepřichází

Můžete mě kontaktovat i v případě, že máte jiné téma.

Jak pracuji

Při terapiích používám buněčné léčení pomocí terapeutické metody Cesta, metodu uvolnění traumatu z těla a enneagram.

Metoda Cesta

Autorkou této metody je Brandon Bays, můžete si přečíst její knihu Cesta, v které popisuje své zkušenosti z roku 1992, které ji k metodě inspirovaly.

Cesta je hluboký proces, který umožňuje vrátit se do starých témat, vzpomínek či traumat a dovoluje doléčit vše, co dříve nedostalo prostor. Máme-li v sobě nedořešené trauma, v situacích, které nám dané trauma, třeba i nevědomě, připomínají, nereagujeme ze své přítomnosti, ale z onoho starého traumatu. Žijeme tedy pořád dokola starý příběh. Cesta nám umožňuje se do tohoto příběhu vrátit – říct vše, co jsme tehdy neuměli či nesměli říct. A pocítit a procítit vše, co jsme si tehdy nedovolili cítit. Nebo nám to nedovolili druzí. Díky tomu můžeme staré trauma doléčit a starý příběh uzavřít a pustit.

Metoda uvolnění traumatu z těla

Navazuji na Dorothe Trassl, která propojila Cestu s intenzivní prací s tělem, a též na Davida Berceliho (kniha Revoluční metoda uvolňování traumatu) a Petera A. Levina (kniha Probouzení tygra).

Tělo je to místo, kde si uchováváme traumata a kde ukládáme ony nedokončené příběhy. Narozdíl od zvířat jsme zapomněli, že po stresové události pomůže tělu se zatřepat. Díky tomu se v něm stres neukládá. Proto je třas jednou z hlavních technik, kterou používáme pro otevření traumat a starých témat a skrze třas jim dáváme průchod ven. Součástí našeho setkání tedy může být pohyb, třas a následkem toho i např. křik či pláč. Vše, čemu dovolíme se projevit, může odejít. Již to nemusíme dále v sobě nosit. Proto podporuji klienty/ky dovolit tělu projevit to, co potřebuje, bez hodnocení, jak to vypadá.

Enneagram

Enneagram nemá jasného autora a o jeho původu existují různé teorie.

bude doplněno

Tedy…

V terapii používám uvedené metody i všechny své další zkušenosti (viz O mně) tak, aby terapie byla co nejvíce na míru danému člověku. Díky tomu je těžké obecně popsat, jak setkání probíhá. Někdy spolu po celou dobu mluvíme – klient/ka potřebuje sdílet, co se děje, a probrat možnosti či nové úhly pohledu a podněty nestranné osoby. Jindy probíhá proces s uvedenými metodami – občas klient/ka celou dobu sedí a projde Cestou se zavřenýma očima, někdy si u toho popláče. Jindy jdeme do třasu či fyzické akce, kdy klient/ka např. vybíjí vztek skrze mlácení do polštáře, trháním novin či křikem. V těle mohou být ukryty i další emoce, které se projevují různými pohyby.

Proces terapie může být psychicky či fyzicky náročný, po procesu bývá tělo unavené, zatímco duše a mysl cítí úlevu, odlehčení.