Koncept školy – DSX Berlin

7 Led , 2015 Blog

Demokratische Schule X (DSX, http://www.demokratische-schule-x.de) vychází z konceptu americké školy Sudbury Valley School (SVS, http://www.sudval.org).
 
O konceptu SVS toho najdeme na internetu mnoho, stejně tak celý koncept DSX je na delší počteníčko (http://www.demokratische-schule-x.de/schule/konzeption/). My si tu uděláme takový kompaktní přehled, který zpracoval Martin Wilke – jeden ze zakladatelů DSX a překladatel mnoha knih o SVS z angličtiny do němčiny. Podívejme se tedy, co je důležité podle Martina (překlad do češtiny mám na svědomí já, je lehce těžkopádný, I know :)).
 
Učení:
Učení je aktivita toho, kdo se učí, ‚učení se‘ není to stejné jako vyučování.
Učení je nejefektivnější, nejtrvalejšího charakteru a nejhlouběji založené, pokud vychází od toho, kdo se učí.
Popoháněny vrozenou zvědavostí podstupují děti obrovskou námahu (aktivitu, úsilí), aby světu kolem porozuměly a zvládly ho.
 
Svoboda učení:
Škola upřímně důvěřuje dětem, že dokáží činit rozhodnutí o svých životech a učení se.
Žák každého věku rozhoduje, co bude dělat, kdy, jak a kde to bude dělat.
Každý rozhoduje sám za sebe, jak stráví svůj čas.
Všechny aktivity žáka jsou iniciovány jím samotným, zejména vyučování.
Neexistuje žádný úkol, kterým by se studenti měli zabývat.
Rovnocennost všech témat a zájmů, žádná priorita typickým školním předmětům.
Žádný učební plán.Źáci – a nejen oni – jsou naprosto zodpovědní za své vzdělání.
Pracovníci pomáhají, pokud jsou požádáni, jinak jsou stranou.
Žáci jsou ponecháni v klidu – bez výjimky.
Žádné hodnocení ani srovnávání žáků navzájem či s jakýmkoli jiným standardem.
 
Míchání věkových kategorií:
Úplné promíchání studentů od 4 do 19 let.
 
Škola pro postindustriální společnost:
Tradiční školy jsou produktem industriální doby. Připravují roboty způsobilé pracovat ve fabrikách. Tyto práce stále více přebírají stroje.
Dnes je žádána kreativita, flexibilita, schopnost řešení problémů a aktivní účast.
Sudbury školy připravují žáky na život v postindustriální společnosti.
 
Demokracie:
Škola je vedena demokraticky skrze každotýdenní školní zasedání.
Školní zasedání rozhoduje všechny podstatné záležitosti, ustanovuje školní pravidla, rozhoduje, na co budou vydány peníze, přijímá pracovníky, řeší správní výdaje, sestavuje komise.
Každoroční odhlasování, zda pracovník může ve škole dále pracovat.
Školní zasedání je vázáno pouze těmi směrnicemi, které členové zasedání stanoví.
Každý žák a každý pracovník mají rovnocenný hlas.
Rozhodnutí bude podřízeno většině přítomných.
 
Systém práva:
Moc práva: Existuje mnoho pravidel, protože neexistuje žádná všezahrnující autorita.
S dětmi je zacházeno s respektem a neustanovuje se žádná svévolná autorita.
Děti jsou plně zodpovědny za své činy.
Justiční výbor se skládá z náhodně vybraných žáků různého věku a jednoho pracovníka.
Justiční výbor prošetřuje stížnosti ohledně porušení školních pravidel a může rozhodovat o následcích.
Práva obžalovaného jsou zajištěna v plném rozsahu.
Odvolání ke školnímu zasedání je možné.


Comments are closed.