Možnosti

25 Říj , 2020 Blog

Někdy nevím, co dělat. A jindy jsem fascinovaná, kolik je možností.

Třeba když jdu do lesa a můžu u toho…
…koukat nahoru do korun stromů
…koukat dolů po plodech
…zpívat si
…poslouchat hudbu nebo přednášku
…povídat si s kamarádkou (osobně či po telefonu)
…přemýšlet
…koukat kolem
…sednout ke stromu a …meditovat, psát si, pozorovat…
Můžu jít pomalu a nasávat vzduch nebo rychle a ujít co nejvíc. Nebo si poskakovat.
Můžu jít za ranního šera, uprostřed dne nebo večer za tmy.
Můžu jít za slunce, za deště, za mlhy…
Můžu jít bosky… nebo zachlumaná v oblíbené šále (nebo oboje :)).
.
.
.
Anebo taky místo chůze můžu jít běhat a u toho…
Nebo jet na kole a u toho…

Nebo… 🙂


Comments are closed.