O mně

O mně

Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně, své studium jsem ukončila v lednu 2013.

Osobní seberozvoj a celkové jednání, přemýšlení, komunikování, prožívání lidí mě zajímá odjakživa. Zúčastnila jsem se proto mnoha kurzů a výcviků, sama jsem též chodila na terapii a tato cesta mě učila a připravovala na to, čemu se nyní věnuji.

Mám za sebou rok Dramaterapeutického výcviku, rok výcviku Vědomé tělo. Absolvovala jsem roční kurz Kolo života a též několik kurzů od dánského psychoterapeuta jménem Nukunu. V dobách vysoké školy jsem chodila na terapii k Janě Brzkovské a když jsem v roce 2017 objevila Cestu (více zde), začala jsem chodit na terapii ke Kateřině Beátě. Posléze se stala mojí mentorkou, seznámila mě s enneagramem i s hlubší prací Cesty, v dnešní době ji asistuji na skupinových seminářích. Nyní jsem též v oficiálním výcviku Cesty, též se učím od Dorothe Trassl. Kurzů jsem absolvovala daleko více, nebudu zde jmenovat všechny, i když každý mi přinesl nějaký posun či uvědomění.

Prošla jsem si i další alternativní způsoby seberozvoje. Několikrát jsem držela vícedenní půst, strávila jsem týden ve tmě, prošla několika ceremoniemi s různou medicínou, absolvovala jsem 4denní vision quest.

Vše, co jsem prožila a prožívám, vnímám jako příležitost k seberozvoji. Uvádím zde ty oficiální kurzy a pojmenované aktivity, ale každý okamžik vnímám jako prostor k učení. Mnoho svých posunů či uvědomění jsem tudíž zažila s tzv. obyčejnými lidmi – přáteli, rodinou či náhodnými lidmi ve vlaku apod. Nemohu je všechny vyjmenovat, ale všem jsem vděčná.

Sama jsem si též prošla různými osobními či rodinnými tématy, díky kterým jsem se otevřela větší laskavosti a pochopení pro různorodost lidí.