• Irena Janíková

Báseň

Každá z mých životních rolí, mě čas od času bolí. Je to jak s ruličkou papíru, ne vždy si utrhneš na míru.


Každá z mých životních rolí, čas od času někoho bolí. Je to jak s buchtou v troubě ne vždy se upeče k chloubě.


S každou z mých životních rolí se můžu vztekat, že bolí. Nebo být vděčná za lekci, ne vždy má člověk protekci.


S každou z tvých životních rolí můžeš mít strach, že tě skolí. Nebo se odraž od podlahy užij si bobříka odvahy.


Každá z všech životních rolí má v životě nějakou roli. Je to jak na vlnách s lodí takhle to na světě chodí.

Recent Posts

See All

Velký emoce

Jsem jedna z těch, kteří prožívají - slovy druhých - “moc”,  “zbytečně moc”. Jsme “moc intenzivní”. “Dramatičtí”. “Přecitlivělí”. Jsme ti, co to “moc řeší”. A podobně. Možná někoho takovýho znáte ze s

NIC - TOLIK - DÍKY

Sedíš doma. Prázdnota, nic. NIC. Ani smutek, frustrace či provinilost z toho, že neděláš nic. Prostě nic. Koukáš na kytku a to je všechno. Žádný myšlenky, žádný emoce, žádná motivace, Nic. Za pár dní

Život nebo smrt?

Unaveni k smrti smrtí, mrtví se svých hrobech vrtí. Ty, kdož kážeš ticho a klid, víš-li, jaké to pod zemí být? Zasměj se, zakřič, zadupej na toho, kdo říká „nedutej“. Život přines mezi mrtvé, vždyť sm